skip to Main Content

Integrowana ochrona roślin- czym jest?

Zbozerolnictwo2

Integrowana ochrona roślin jest metodą, która stosowana jest w celu ochrony roślin przed niekorzystnym wpływem organizmów szkodliwych. Łączy w sobie wszystkie znane i dostępne sposoby ochrony roślin.

Nie tylko wybór, ale obowiązek

Stosowanie integrowanej ochrony roślin nie wynika wyłącznie z wyboru rolnika, lecz zostało usankcjonowane jako obowiązek. Podstawa prawna leży w dyrektywach oraz rozporządzeniach unijnych, które również Polska ma obowiązek przestrzegać. W Polsce, konieczność stosowania integrowanej ochrony roślin zostało wprowadzone już w roku 1991, kiedy to merytoryczne założenia metody opracowane zostały przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Założenia integrowanej ochrony roślin

Założenia metody oparte zostały na bazie obserwacji i badań w zakresie wzajemnego oddziaływania roślin, środowiska w jakim wzrastają oraz działalności człowieka. Kluczowym było tu wskazanie wszystkich elementów tworzących całość, zachowując pewną przyjętą strukturę istotności poszczególnych organizmów i zbiorowości. Głównym założeniem jest bowiem wzajemny wpływ wszystkich organizmów szkodliwych, z jakimi mamy do czynienia w ramach danego gatunku uprawy. Zdarza się bowiem, że pewne gatunki bakterii czy grzybów stwarzają potencjalne zagrożenie, lecz w połączeniu z innymi- mogą nie wpływać niekorzystnie.

Co zyskujemy korzystając z integrowanej ochrony roślin?

Integracja w ochronie roślin zakłada, że w pierwszej kolejności wykorzystywane są metody niechemiczne jako te, które potencjalnie mają mniejszy wpływ na organizmy ludzi oraz zwierząt. Dzięki temu znacznie można ograniczyć wykorzystanie w uprawach środków chemicznych.

Z jakich specyfików korzystać?

Wybór środków ochrony roślin nie należy do kwestii banalnych, ponieważ wymaga analizy wielu czynników związanych ze szczegółami naszej uprawy. Integrowana ochrona roślin z Syngenta.pl pozwala wybrać środki skuteczne, ale zarazem bezpieczne dla roślin i środowiska.

Dodaj komentarz

WordPress spam zablokowany CleanTalk.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Search
SUBSKRYBUJ
ZAPISZ SIĘ
Gotowa na pigułkę szczęścia?
Zacznij już od przyszłego tygodnia!
Skład: 100% świeżych informacji o zdrowiu, 2 dawki nowinek kosmetycznych, 3 krople zakupowego szału i duża szczypta naszej miłości do Was
Anna Tucka
Redaktor Naczelna LivingNatural.pl