skip to Main Content

Polityka prywatności

Polityka Ochrony PrywatnościLivingNatural.pl

 

 

Art. 1 DBAMY O TWOJĄ PRYWATNOŚĆ

Jako LivingNatural chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu LivingNatural.pl (dalej również: „Portal„), ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane także od strony technicznej, oferujemy szeroki wachlarz ustawień prywatności i w każdym momencie służymy Ci poradami i wyjaśnieniami dotyczącymi, tego co sam możesz zrobić, by czuć się bezpiecznie  w Portalu.

Zapewniamy Cię, że nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.

Dane, które nam powierzasz, składujemy na serwerach zarządzanych przez firmę nazwa.pl. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z opcjami ustawień prywatności, które znajdziesz w edycji swojego profilu oraz do określenia poziomu dostępu do publikowanych przez Ciebie informacji.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej również: „Polityka”) pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z naszymi usługami oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

LivingNatural.pl ceni szanowanie prywatności w sieci. Pragniemy zapewnić nam wszystkim podobny komfort w trakcie korzystania z Portalu. Oczywistym jest, że każdy chce kontrolować dane osobowe udostępniane w Portalu. Zapewniamy Cię, że LivingNatural przetwarza w szczególności podstawowe informacje przekazane dobrowolnie przez swoich Użytkowników po to, by umożliwić wszystkim jak najpełniejszą i najefektywniejszą komunikację z przyjaciółmi i znajomymi, a także by dostosowywać Portal, jego funkcjonalność i ergonomię do nieprzerwanie zmieniających się oczekiwań. Szczegółowo i w sposób zgodny z literą prawa, zarządzanie danymi w serwisie odbywa się w sposób określony w regulaminie i poniższych punktach.

 

Art. 2 DANE OSOBOWE

LivingNatural dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

LivingNatural zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

LivingNatural nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu. Przekazanie w/w informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Niezależnie od powyższego, jeżeli bierzesz udział w konkursach organizowanych na stronach LivingNatural.pl lub korzystasz z usług lub produktów płatnych przez nas oferowanych, Twoje dane osobowe mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

Zwracamy też Twoją uwagę na fakt, że Twoja aktywność w miejscach publicznych na Portalu, np. na forum, sprawia, że udostępniasz informacje o sobie także osobom spoza Twojej listy kontaktów, a dokładniej – wszystkim, którzy te strony odwiedzają. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają niniejszej Polityce.

 

Art. 3 KWESTIE TECHNICZNE

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. LivingNatural wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

 

Art. 4 INFORMACJA HANDLOWA

LivingNatural zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. zawiadomienia o urodzinach znajomych, informacje o nowych wiadomościach oczekujących na poczcie wewnętrznej, powiadomienia o aktywności znajomych, komunikaty o przerwach w działaniu Portalu). Każdy z Użytkowników Portalu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji od LivingNatural.

Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną LivingNatural oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, a także i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

Zwracamy uwagę, że zgodę na przekazywanie treści reklamowych Użytkownik Portalu przekazuje na zasadnych określonych w art. 4 § 6 Regulaminu.

 

Art. 5 USUNIĘCIE KONTA

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą formularza dostępnego pod adresem http:// livingnatural.pl/index.php/deleteProfile.html. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.

Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są przetwarzane przez LivingNatural przez kolejnych 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następujacego po dniu usunięcia konta. W związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa, nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej działalności w Portalu.

 

Art.6 PLIKI COOKIE

LivingNatural korzysta z technologii plików Cookie w celach statystycznych w odniesieniu do Portalu. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których Portal może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Portalu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła (logować się).

Pliki Cookies LivingNatural nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

LivingNatural nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach LivingNatural.pl przez Użytkowników.

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Portal oraz do oceny możliwości technicznych tegoż. Używamy tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza Portal, by zaaranżować strony w sposób najbardziej przyjazny dla Użytkownika i sprawić, żeby Portal był prostszy i bardziej użyteczny w obsłudze. Danych zbieranych w ten sposób, tj. automatycznie, nie można ani zmienić ani usunąć.

 

Art.7 LOGIN I HASŁO

LivingNatural stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu.

Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do zgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.

 

Art.8 BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

LivingNatural może przeprowadzać za pośrednictwem Portalu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety i sondy). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz by czasami w sposób zbiorczy publikować je na Portalu. Przestrzegamy w tym zakresie wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych, aby zapewnić użytkownikom Portalu bezpieczeństwo i anonimowość.

 

Art.9 INDEKSOWANIE

Dane osobowe, które publikujesz w LivingNatural.pl, dostępne na stronach, są indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza LivingNatural.pl mają dostęp do tych informacji (imię i nazwisko, zdjęcie główne użytkownika, miasto etc).

 

Art.10 ZARZĄDZANIE KONTEM

LivingNatural daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.

Informacje są przechowywane i przetwarzane przez LivingNatural.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

 

Art.11 LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. W związku z tym, że LivingNatural nie sprawuje kontroli nad witrynami osób trzecich, nie zatwierdza, nie dokonuje przeglądu i nie jest odpowiedzialna w szczególności za dostępność witryn osób trzecich Użytkownik uznaje, że korzysta z Witryn osób trzecich na własną odpowiedzialność oraz, że LivingNatural nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody lub krzywdy poniesione w związku z korzystaniem z witryn, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane przez Użytkowników w Portalu. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonymi na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu odsyłacz.

 

Art.12 OSOBY MAŁOLETNIE

LivingNatural czuje się zobowiązana zareagować na obawy wyrażane przez rodziców a dotyczące danych osobowych ich dzieci. W tym zakresie w szczególności dbamy o najmłodszych Użytkowników, reagujemy też niezwłocznie na zamieszczanie w Portalu treści dla nich nieprzeznaczone i nieodpowiednie.

 

Art.13 PROJEKT ANTYSPAM

Na serwerach w domenie LivingNatural.pl funkcjonują zaawansowane i stale rozbudowywane filtry antyspamowe. Umożliwiają one filtrowanie w sposób zautomatyzowany i bez odczytywania korespondencji niezamawianej poczty, ale także – analizują temat i treść wiadomości pod kątem obecności tam charakterystycznych dla spamu słów, zwrotów i linków. Żadne zabezpieczenie nie zagwarantuje 100% skuteczności, stąd też wszelkie przykłady niezamawianej poczty prosimy zgłaszać na adres podany w zakładce O LivingNatural.

 

Art.14 KONTAKT Z NAMI

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Użytkownika.

LivingNatural przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie LivingNatural gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za:  uprzednią zgodą Użytkownika.

Gdy kontaktujesz się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji), możemy ponownie wymagać przekazania nam Twoich danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia Twojej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej Użytkownik podał, i na których przetwarzanie wyraził zgodę. Ponownie, podanie tych danych nie jest obowiązkowe lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu lub Polityki Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować na adres  dostępny w zakładce O LivingNatural.

 

Art.15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługi i funkcje w ramach Portalu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości LivingNatural może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.

Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że LivingNatural umieści w ramach Portalu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się  pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

Jakiekolwiek wprowadzane ewentualnie zmiany w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: LivingNatural nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych Portalu.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez LivingNatural są udzielone przez Użytkowników zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Dodaj komentarz

WordPress spam zablokowany CleanTalk.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top
Search
SUBSKRYBUJ
ZAPISZ SIĘ
Gotowa na pigułkę szczęścia?
Zacznij już od przyszłego tygodnia!
Skład: 100% świeżych informacji o zdrowiu, 2 dawki nowinek kosmetycznych, 3 krople zakupowego szału i duża szczypta naszej miłości do Was
Anna Tucka
Redaktor Naczelna LivingNatural.pl